بازرگانی ایران حقیقت در زمینه های دیگری از محصولات صنعتی فعال میباشد . از جمله این موارد میتوان به واشر های صنعتی و نیمه صنعتی ، فنر های صنعتی ، غلطک های زاویه دار اشاره کرد که در زیر تصاویر برخی از محصولات آمده است

1 (2)
1 (6)
1 (1)
1 (9)
1 (2)
1 (5)
1 (7)
1 (8)
1 (4)
1 (1)
1 (10)
1 (3)
1 (1)
1 (2)