تسمه های صنعتی

در زیر نمونه هایی از تسمه ها را مشاهده می کنید

تسمه های شش گوش

تسمه های شش گوش

تسمه های ۷شکل چندخطی دنده ای

تسمه های ۷شکل چندخطی دنده ای

تسمه های۷ شکل اسپشیال دنده ای

تسمه های۷ شکل اسپشیال دنده ای

تسمه های ۷شکل چندخطی ساده

تسمه های ۷شکل چندخطی ساده

تسمه تایمینگ ضد روغن

تسمه تایمینگ ضد روغن

تسمه تایمینگ مخصوص

تسمه تایمینگ مخصوص

تسمه انتقال نیرو مخصوص تردمیل

تسمه انتقال نیرو مخصوص تردمیل

تسمه انتقال نیرو

تسمه انتقال نیرو

تسمه تایمینگ دوبل دنده

تسمه تایمینگ دوبل دنده

تسمه تایمینگ OPTIBELT

تسمه تایمینگ OPTIBELT

تسمه تایمینگ سری T

تسمه تایمینگ سری T

تسمه ۷ شکل پنج خط

تسمه ۷ شکل پنج خط

تسمه تایمینگ مدار باز PU

تسمه تایمینگ مدار باز PU

انواع تسمه تایمینگ مدار باز PU

انواع تسمه تایمینگ مدار باز PU

پولی تسمه تایمینگ

پولی تسمه تایمینگ

تسمه پولی کرد همراه با آپارات حرارتی

تسمه پولی کرد همراه با آپارات حرارتی

تسمه های۷ شکل اسپشیال روکش دار

تسمه های۷ شکل اسپشیال روکش دار

تسمه های ۷ شکل روکش دار ساده

تسمه های ۷ شکل روکش دار ساده

تسمه های ۷شکل دنده ای

تسمه های ۷شکل دنده ای

تسمه تایمینگ دوبل دنده

تسمه تایمینگ دوبل دنده

تسمه های شیاری

تسمه های شیاری

تسمه های تایمینگ

تسمه های تایمینگ