بلبرینگ ها ، همان قطعاتی هستند که در وسایل به کار می روند تا سطح اصطکاک را کاهش داده و با کاربرد آنها دو یا چند قطعه راحت تر روی هم بلغزند و حرکت داشته باشند. این نام ( بلبرینگ ) در حقیقت از کلمه برینگ یا  Bearing  ( یاتاقان در زبان فارسی ) برگرفته شده است ، که به اشتباه رایج شده که از کلمه بلبرینگ  یا  Ball Bearing استفاده می شود.

امروزه در صنایع مختلف و حتی در وسایل خانگی برینگ ها ( بلبرینگ ، رولبرینگ و … ) در انواع شکلها و کاربردهای مختلف استفاده میشوند . در زیر تعدادی از آنها را مشاهده می کنید

بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای

رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ سوزنی

بلبرینگ تماس زاویه ای برنجی

بلبرینگ تماس زاویه ای برنجی

بلبرینگ تماس زاویه ای فیبری

بلبرینگ تماس زاویه ای فیبری

بلبرینگ استوانه ای خطی

بلبرینگ استوانه ای خطی

بلبرینگ استوانه ای پایه دار

بلبرینگ استوانه ای پایه دار

بلبرینگ استوانه ای خطی

بلبرینگ استوانه ای خطی

بلبرینگ سرامیکی

بلبرینگ سرامیکی

بلبرینگ لاینری کابین دار

بلبرینگ لاینری کابین دار

رولبرینگ شیار عمیق نسوز

رولبرینگ شیار عمیق نسوز

بلبرینگ شیار عمیق

بلبرینگ شیار عمیق

رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ دوریفه ساچمه مخروطی

رولبرینگ دوریفه ساچمه مخروطی

رولبرینگ ساچمه استوانه ای

رولبرینگ ساچمه استوانه ای

یاتاقان

یاتاقان

یاتاقان

یاتاقان

بلبرینگ خود تنظیم

بلبرینگ خود تنظیم

رولبرینگ کف گرد ساچمه سوزنی

رولبرینگ کف گرد ساچمه سوزنی

رولبرینگ ساچمه استوانه ای

رولبرینگ مخروطی

بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ کف گرد

رولبرینگ پر ساچمه

رولبرینگ پر ساچمه

بلبرینگ قفسه برنجی

بلبرینگ قفسه برنجی

بلبرینگ قفسه فیبری

بلبرینگ قفسه فیبری

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه

بلبرینگ واتر پمپ

بلبرینگ واتر پمپ

بلبرینگ ماشینی

بلبرینگ ماشینی

بلبرینگ مفصلی

بلبرینگ مفصلی

بلبرینگ نسوز

بلبرینگ نسوز

بلبرینگ واشر فلزی

بلبرینگ واشر فلزی

بلبرینگ واشر لاستیکی

بلبرینگ واشر لاستیکی

بلبرینگ یاتاقان

بلبرینگ یاتاقان

بوش بلبرینگ

بوش بلبرینگ

بلبرینگ

بلبرینگ

بلبرینگ سرامیکی

بلبرینگ سرامیکی